Eating Lunch in a Noddle Shop, Causeway Bay, Hong Kong, 2018